מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

מבוא לתכנות מונחה עצמים:

גישת העצמים היא כיום הגישה השלטת בפיתוח תוכנה. גישת העצמים מאפשרת לקצר באופן משמעותי את זמן הפיתוח של תוכנה ומקלה באופן ניכר על תחזוקת התוכנה.

בהמשך נרחיב בנושאים אלו, ונסביר כיצד משיגים את שני היתרונות החשובים הללו, אך תחילה נסביר מהי גישת העצמים.

ההפשטה בשפות התכנות:
בכל שפת תכנות המתכנת צריך לייצג את מרכיבי הבעיה באמצעות מבני נתונים וליצור קשר בין הנתונים השייכים לבעיה לבין מבנים.
לפי גישת העצמים המחלקות הן טיפוסים של נתונים חדשים, ואפשר ליצור באמצעותן עצמים המייצגים את המרכיבים של עולם הבעיה. כל חלק כזה נקרא "עצם" ("object") .
עצם מקבץ בתוכו נתונים ופעולות, ומבצע משימות ייחודיות.

עצם (object) הוא מבנה מיוחד המשלב בתוכו מבני נתונים ופעולות לטיפול במבנים אלה.

תכנית בגישת העצמים מורכבת מאוסף של עצמים ואלגוריתמים אשר מפעילים הוראות על עצמים אלו לביצוע תהליכים השייכים לעולם הבעיה.

תכנות מונחה עצמים בשפת Java מחלקות וכימוס:
לפי גישת העצמים מגדירים מחלקות. כל מחלקה (class) היא תבנית המאפשרת ליצור עצמים רבים מאותו סוג.

כל עצם הנוצר על פי התבנית הוא מופע – (instance) של המחלקה.

הגדרה של מחלקה דומה ביותר להגדרה של טיפוס נתונים (data type) .
למעשה המילים 'מחלקה' (class) ו 'טיפוס' (type) הן כמעט מילים נרדפות בהקשר של שפות מונחות עצמים.

מחלקה (class) תבנית ליצירת עצמים שמכילה את מבני נתונים שמתארים את
העצם ואת הפעולות.

מופע (instance) ייצוג מסוים של מחלקה. למילים 'מופע' ו 'עצם' יש אותו מובן.

מבנה המחלקה:
המחלקה מורכבת בעיקר מ :
שדות data fields  לאחסון נתונים
שיטות  methods לביצוע פעולות.
כל עצם מופע של מחלקה כולל בתוכו את כל השדות והשיטות של המחלקה.

שיטה (method) היא פעולה שמכילה גוף של קוד.

עקרון הכימוס (encapsulation) :
עצם הוא יחידה המאחדת בתוכה שדות נתונים ושיטות ומאפשרת הגנה של איברי המחלקה.

שדות מופע ושדות של מחלקה:
לכל עצם מוקצה שטח זיכרון משלו בעבור השדות ששייכים לו. לפעמים, נתונים מסוימים שייכים למחלקה ולא למופעים שלה. למשל: כדי לחשב את מחיר הדירה צריך לדעת מהו מחיר מ"ר שזה לא נתון ששייך לדירות עצמם.