מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

אוגוסט, 2013

Dictionary

  using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication2{ class Program { static void Main(string[] args) { Dictionary<string, string> d = new Dictionary<string, string>(); d.Add("one", "אחד"); d.Add("two", "שניים"); d.Add("three", "שלוש"); d.Add("for", "ארבע"); d.Add("five", "חמש"); d.Add("six", "שש"); d.Add("seven", "שבע"); d.Add("nine", "שמונה"); string r = Console.ReadLine(); foreach (var item in d) { if (r == item.Key) { […]

קרא עוד