מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

בסיסי נתונים SQL

שאילתות עדכון

פקודת insertבצורתה הפשוטה ביותר insert  משמשת להוספת nיה ליחס. יש לציים את שם היחס ואת רשימת הערכים של הזהויות. יש לציין את הערכים על פי הסדר שבו מופיעות התכונות בהגדרת התבנית (פקודת create table). הוסף זהות לקוח ליחס customer insert into  customervalues (‘Aharoni’, ‘Dizengof’, ‘Tel Aviv’)  צורה שנייה של פקודת insert  מאפשרת למשתמש לציין במפורש שמות של תכונות המתאימות לערכים בפקודת […]

קרא עוד

שאילתות פשוטות ומורכבות

ב SQL קיימת שאילתה בסיסית אחת לאיחזור מידע מבסיס הנתונים: פקודת select. קיימות אופציות רבות לפקודת ה select ב SQL , שיתוארו בהדרגה. נשתמש בתבניות בסיס הנתונים של מערכת הבנק: שדות הפרמטרים שטבלאות: נציין כי יש הבדל חשוב בין שאילתת SQL לבין שאילתת אלגברה יחסים:  ב SQL טבלה עשויה להכיל שתי זהויות (או יותר). כלומר […]

קרא עוד

החלפת שמות לעמודות – Alias

כפי שציינו בפרק פקודת ה Select, שמות העמודות בתוצאה חוזרים בהתאם לשם אותם בחר לנו התכנת ולעיתים הם מובנים רק לו. במידה ואנו רוצים להחליף שמות לעמודות לקריאים/מובנים יותר בתוצאה המתקבלת נוכל להשתמש בכינויים לעמודות באחד מהדוגמאות הבאות: 1. כאשר השם החדש מכיל מילה אחת – נציינה אחרי שם העמודה: Select FirstName Name From Emploees […]

קרא עוד

פקודת ה – Select

פקודת ה – Select מאפשרת לקבל חתכי מידע שונים מתוך הטבלאות שבמאגר הנתונים, ניתן לשלב במשפטי Select פקודות ואופרטורים נוספים לקבלת תוצאות מותאמות. באמצעות הפקודה Select אפשר לבחור עמודות מסוימות מתוך בסיס הנתונים ע"י עריכת רשימה של העמודות הרצויות, ערכי העמודות יוחזרו לפי סדר הופעתן ברשימה כאשר באופן אוטו' שמות העמודות שכתב התכנת יהוו כותרת עבור התוצאות […]

קרא עוד

שימוש באופרטורים

ניתן לבצע סינון של הרשומות החוזרות ע"י הוספת where למשפט ה – select.לאחר המילה where יופיע תנאי או מספר תנאים אשר יגבילו את הרשומות החוזרות או יסננו מהרשומות הקיימות, התנאים הללו יכילו לפחות אחד מהאופרטורים הבאים:=><>=<=<>=!<!>! אופרטורי טווח:Between, Not Between אופרטורי רשימה:in, not in אופרטורים להשוואת מחרוזות:like, not like אופרטור הבודק ערכי NULL:is null, is not […]

קרא עוד

שפת SQL

השפה בעזרתה עובדים מול בסיסי נתונים רלציוניים מאפשרת יצירה, ניהול ותשאול של מסד הנתונים ובקשה ממנו להביא לנו את הנתונים הרציויים על פי התשאול. מדובר בשפת שאילתות סטנדרטית שאומצה ע"י כל יצרני ה RDBMS (מערכות לניהול בסיס נתונים) בכל העולם. ניתן לחלק את השפה למספר קטגוריות של פקודות: פקודות DML – data menipulation language: אוסף של […]

קרא עוד

מהו מסד נתונים – DataBase?

  מסד נתונים:מסד נתונים נבנה ע"פ תורת הקבצות במתמטיקה והינו אוסף של נתונים המאורגנים בצורה שתאפשר חיפוש ושליפה מהירה של מידע.לדוגמא: מגירת תיקיות במשרד כוח אדם בארגון מהווה מסד נתונים: התיקיות האישיות על העובדים מכילים מידע, כגון: שם, גיל, מין, ארץ לידה, תפקיד וכו'… וכל התיקיות מסודרות בסדר אנלפבתי לפי מוקומות העבודה מה שמאפשר חיפוש ושליפה […]

קרא עוד