מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

שימוש באופרטורים

שימוש באופרטורים

ניתן לבצע סינון של הרשומות החוזרות ע"י הוספת where למשפט ה – select.לאחר המילה where יופיע תנאי או מספר תנאים אשר יגבילו את הרשומות החוזרות או יסננו מהרשומות הקיימות, התנאים הללו יכילו לפחות אחד מהאופרטורים הבאים:=><>=<=<>=!<!>! אופרטורי טווח:Between, Not Between אופרטורי רשימה:in, not in אופרטורים להשוואת מחרוזות:like, not like אופרטור הבודק ערכי NULL:is null, is not […]

קרא עוד