מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

שפת SQL

שפת SQL

השפה בעזרתה עובדים מול בסיסי נתונים רלציוניים מאפשרת יצירה, ניהול ותשאול של מסד הנתונים ובקשה ממנו להביא לנו את הנתונים הרציויים על פי התשאול. מדובר בשפת שאילתות סטנדרטית שאומצה ע"י כל יצרני ה RDBMS (מערכות לניהול בסיס נתונים) בכל העולם. ניתן לחלק את השפה למספר קטגוריות של פקודות: פקודות DML – data menipulation language: אוסף של […]

קרא עוד