מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

המצביע this

this

ראינו כי ניתן להגדיר מספר בנאים למחלקה בעזרת העמסה (Overloading) ניתן לקרוא מבנאי אחד לבנאי אחר בעזרת המילה השמורה: this ניתן להשתמש ב – this על מנת להבדיל בין שדה לבין פרמטר או משתנה לוקאלי בעלי אותו שם . לדוגמה:

קרא עוד