מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

מבוא לתכנות מונחה עצמים:

מבוא לתכנות מונחה עצמים:

גישת העצמים היא כיום הגישה השלטת בפיתוח תוכנה. גישת העצמים מאפשרת לקצר באופן משמעותי את זמן הפיתוח של תוכנה ומקלה באופן ניכר על תחזוקת התוכנה. בהמשך נרחיב בנושאים אלו, ונסביר כיצד משיגים את שני היתרונות החשובים הללו, אך תחילה נסביר מהי גישת העצמים. ההפשטה בשפות התכנות: בכל שפת תכנות המתכנת צריך לייצג את מרכיבי הבעיה באמצעות מבני נתונים וליצור [...]

קרא עוד