מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

העתקת ערכי מערך

העתקת ערכי מערך

הדרך להעתקת ערכים של מערך אחד למערך שני היא באמצעות הפעלת המתודה arraycopyאשר מוגדרת כמתודה סטטית במחלקה System: public static void arraycopy(Object src, int srcIndex, Object dst, int dstIndex, int length) שני הארגומנטים מסוג Object מציינים את מערך המקור שמעתיקים ממנו ואת מערך היעד שמעתיקים לתוכו. שלושת הארגומנטים מסוג int מציינים את את נקודת ההתחלה במערך המקור ובמערך היעד ואת מספר האיברים […]

קרא עוד