מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

Dictionary

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Dictionary<string, string> d = new Dictionary<string, string>();

d.Add("one", "אחד");
d.Add("two", "שניים");
d.Add("three", "שלוש");
d.Add("for", "ארבע");
d.Add("five", "חמש");
d.Add("six", "שש");
d.Add("seven", "שבע");
d.Add("nine", "שמונה");

string r = Console.ReadLine();

foreach (var item in d)
{
if (r == item.Key)
{
Console.WriteLine(item.Value);
}
}

Dictionary<int, string> dc = new Dictionary<int, string>();

dc.Add(1, "one");
dc.Add(2, "two");
dc.Add(3, "three");
dc.Add(4, "for");
dc.Add(5, "five");
dc.Add(6, "six");
dc.Add(7, "seven");
dc.Add(8, "nine");

int z = 9;
Console.WriteLine("enter value:");
z = int.Parse(Console.ReadLine());

while (z != 9)
{
Console.WriteLine("enter value:");
z = int.Parse(Console.ReadLine());

foreach (var item in dc)
{
if (z == item.Key)
{
Console.WriteLine(item.Value);
}
}

}
}
}
}