מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

כתיבה לקובץ וקריאה מקובץ

יש סיבה טובה להתמודדות של – ADO.NET  עם טכניקות גישה לנתונים פשוטות יותר, כמו כתיבה וקריאת קבצים רגילים. גישה לקובץ מסורתי היא בדרך כלל הרבה פחות שימושית ביישום אינטרנטממה שהיא בתכנית שולחן עבודה. מאגרי מידע, לעומת זאת, נועדו מהיסוד כדי לתמוך במספר משתמשים גדול בו זמנית במהירות, בטיחות ויעילות. רוב יישומי אינטרנט יסתמכו אף ורק על […]

מודל 3 השכבות

הרעיון של עיצוב שלוש שכבות הינו פונקציונלי על רוב היישומים השלמים. מלאים ניתן לחלק לשלוש עיקרי רמות הפיתוח. הרמה הראשונה היא ממשק המשתמש (עיצוב הממשק), המציג את הפקדים ומקבל ומאמת קלט משתמש כולל כל הטיפולים באירועים בדף האינטרנט שלך בצד המשתמש – הם ברמה הראשונה. הרמה השנייה הוא הרובד העסקי, שבו ההיגיון הספציפי של היישום מתרחש, מאחורי […]

מה זה LINQ?

(Quick guide to LINQ (Language Integrated Query מטרת הפוסט: בסיומו של פוסט זה אתם תדעו לכתוב קוד LINQ בשני התחבירים שלו ותבינו למה כדאי לעבוד עם LINQ ומה זה נותן לנו בתור מפתחים.     תוכן עניניים מה זה לינק ומה נותן לנו השימוש בו. לפני LINQ. var keyword Anonymous Types Extension Methods Lambda Expressions […]

שאילתות פשוטות ומורכבות

ב SQL קיימת שאילתה בסיסית אחת לאיחזור מידע מבסיס הנתונים: פקודת select. קיימות אופציות רבות לפקודת ה select ב SQL , שיתוארו בהדרגה. נשתמש בתבניות בסיס הנתונים של מערכת הבנק: שדות הפרמטרים שטבלאות: נציין כי יש הבדל חשוב בין שאילתת SQL לבין שאילתת אלגברה יחסים:  ב SQL טבלה עשויה להכיל שתי זהויות (או יותר). כלומר […]

החלפת שמות לעמודות – Alias

כפי שציינו בפרק פקודת ה Select, שמות העמודות בתוצאה חוזרים בהתאם לשם אותם בחר לנו התכנת ולעיתים הם מובנים רק לו. במידה ואנו רוצים להחליף שמות לעמודות לקריאים/מובנים יותר בתוצאה המתקבלת נוכל להשתמש בכינויים לעמודות באחד מהדוגמאות הבאות: 1. כאשר השם החדש מכיל מילה אחת – נציינה אחרי שם העמודה: Select FirstName Name From Emploees […]

פקודת ה – Select

פקודת ה – Select מאפשרת לקבל חתכי מידע שונים מתוך הטבלאות שבמאגר הנתונים, ניתן לשלב במשפטי Select פקודות ואופרטורים נוספים לקבלת תוצאות מותאמות. באמצעות הפקודה Select אפשר לבחור עמודות מסוימות מתוך בסיס הנתונים ע"י עריכת רשימה של העמודות הרצויות, ערכי העמודות יוחזרו לפי סדר הופעתן ברשימה כאשר באופן אוטו' שמות העמודות שכתב התכנת יהוו כותרת עבור התוצאות […]

שימוש באופרטורים

ניתן לבצע סינון של הרשומות החוזרות ע"י הוספת where למשפט ה – select.לאחר המילה where יופיע תנאי או מספר תנאים אשר יגבילו את הרשומות החוזרות או יסננו מהרשומות הקיימות, התנאים הללו יכילו לפחות אחד מהאופרטורים הבאים:=><>=<=<>=!<!>! אופרטורי טווח:Between, Not Between אופרטורי רשימה:in, not in אופרטורים להשוואת מחרוזות:like, not like אופרטור הבודק ערכי NULL:is null, is not […]

שפת SQL

השפה בעזרתה עובדים מול בסיסי נתונים רלציוניים מאפשרת יצירה, ניהול ותשאול של מסד הנתונים ובקשה ממנו להביא לנו את הנתונים הרציויים על פי התשאול. מדובר בשפת שאילתות סטנדרטית שאומצה ע"י כל יצרני ה RDBMS (מערכות לניהול בסיס נתונים) בכל העולם. ניתן לחלק את השפה למספר קטגוריות של פקודות: פקודות DML – data menipulation language: אוסף של […]

מהו מסד נתונים – DataBase?

  מסד נתונים:מסד נתונים נבנה ע"פ תורת הקבצות במתמטיקה והינו אוסף של נתונים המאורגנים בצורה שתאפשר חיפוש ושליפה מהירה של מידע.לדוגמא: מגירת תיקיות במשרד כוח אדם בארגון מהווה מסד נתונים: התיקיות האישיות על העובדים מכילים מידע, כגון: שם, גיל, מין, ארץ לידה, תפקיד וכו'… וכל התיקיות מסודרות בסדר אנלפבתי לפי מוקומות העבודה מה שמאפשר חיפוש ושליפה […]

העתקת ערכי מערך

הדרך להעתקת ערכים של מערך אחד למערך שני היא באמצעות הפעלת המתודה arraycopyאשר מוגדרת כמתודה סטטית במחלקה System: public static void arraycopy(Object src, int srcIndex, Object dst, int dstIndex, int length) שני הארגומנטים מסוג Object מציינים את מערך המקור שמעתיקים ממנו ואת מערך היעד שמעתיקים לתוכו. שלושת הארגומנטים מסוג int מציינים את את נקודת ההתחלה במערך המקור ובמערך היעד ואת מספר האיברים […]

Previous Posts Next posts